Înregistrează gratuit compania ta și descoperă toate avantajele. Testează acum!

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

 1. Informatii generale:

S.C. MORE TECHNOLOGY SRL (“Kros.ro”), cu sediul in Bd. Unirii nr. 57, Bl. E4, ap. 68, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul comertului sub nr.  J40/12301/25.09.2020, având codul de identificare fiscală nr. 43097838, avem calitatea de operator de date cu caracter personal fiind responsabili pentru procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal descrisa mai jos.

In sensul prezentei politici de confidentialitate, urmatorii termeni au intelesul de mai jos si termenii inruditi trebuie interpretati in consecinta:

„date cu caracter personal”, „prelucrare”, „operator”, „persoana imputernicita” si „persoana vizata” au acelasi inteles ca in cuprinsul Legislatiei privind protectia datelor;

„Legislatia privind protectia datelor” se refera la Regulamentul general al UE privind protectia datelor 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului („GDPR” si colectiv „Legile UE privind protectia datelor”) si orice legi privind protecția datelor care modifica, inlocuiesc sau substituie in mod substanțial directiva GDPR.

Luam in serios drepturile dumneavoastra in privinta confidentialitatii. Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi tratate intr-o maniera sigura si confidentiala si numai dupa cum se arata mai jos.

 1. Scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Kros.ro va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal colectate prin intermediul platformei Kros.ro in scopul efectuarii de demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului intre Kros.ro si societatea a carui angajat/reprezentant sunteti. (art. 6 (1) (b) GDPR – prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract), in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal,    ( art. 6 (1) (f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.), in scopul indeplinirii unei obligatii legale care îi revine operatorului ( art. 6 (1) (c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului);

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de catre Kros.ro:

Pentru indeplinirea scopul mentionat la punctul 2 de mai sus, Kros.ro va prelucra urmatoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail, numele, prenumele si functia in cadrul companiei.

 1. Cine are acces la datele dumneavoastra cu caracter personal

In cadrul Kros.ro datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi accesate de catre angajatii Kros.ro implicati in executarea contractului incheiat intre Kros.ro si societatea a carui angajat/reprezentant sunteti, precum si posibile alte companii (societati de marketing si publicitate), interesat(i/e) de contactarea persoanei juridice si de informarea cu privire la campaniile lansate.

 1. Perioada de retentie a datelor dumneavoastra cu caracter personal

Kros.ro va pastra datele dumneavoastra cu caracter persona atat timp cat este in mod rezonabil necesar pentru scopul mentionat in prezenta politica de confidentialitate.

    6. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata:

Aveti mai multe drepturi in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal. Puteti solicita accesul la datele dumneavoastra, corectarea oricaror greseli din platforma Kros.ro si/sau puteti ridica obiectii privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. De asemenea, va puteti exercita dreptul de a va plange autoritatii de supraveghere competente sau de a va adresa justitiei.

Mai multe informatii despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obtinute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a va putea exercita drepturile, ne puteti contacta la adresa de contact mentionata mai jos la punctul 5. Retineti urmatoarele aspecte daca doriti sa va exercitati aceste drepturi:

Identitate. Luam in serios confidentialitatea tuturor inregistrărilor care contin date cu caracter personal si ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea dacă faceti o cerere cu privire la astfel de inregistrari.

Onorarii. Nu vom solicita o taxa pentru a va exercita vreun drept in ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal, cu exceptia cazului in care solicitarea dvs. de acces la informatii este nefondata, respectiv repetitiva sau excesiva, caz in care vom percepe o suma rezonabila in asemenea circumstante. Va vom informa despre orice onorarii aplicate inainte de a va solutiona cererea.

Intervale de timp. Ne propunem sa raspundem la orice solicitari valide in termen de o luna, cu exceptia cazului in care acest lucru este deosebit de complicat sau daca ati facut mai multe solicitari, caz in care urmeaza sa raspundem in termen de trei luni. Va vom anunta daca vom avea nevoie de mai mult de o luna. S-ar putea sa va intrebam dacă puteti sa ne spuneti exact ce doriti sa primiti sau ce anume va ingrijoreaza. Acest lucru ne va ajuta să actionmm mai repede.

Drepturile tertelor parti. Nu trebuie să respectam o cerere in cazul in care ar afecta in mod negativ drepturile si libertatile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere

Acces

Puteti sa ne cereti:

 • sa confirmam daca va prelucram datele cu caracter personal;
 • sa va punem la dispozitie o copie a acestor date;
 • sa va oferim alte informatii despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le dezvăluim, dacă le transferăm in strainatate si cum le protejam, cat timp le pastram, ce drepturi aveti, cum puteti face o plangere, de unde am obtinut datele dumneavoastra cu caracter personal, in masura in care informatiile nu v-au fost deja furnizate prin aceasta notificare.

Rectificare

Ne puteti cere sa rectificam datele cu caracter personal inexacte.

Este posibil sa incercam sa verificam exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteti cere sa va stergem datele cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • v-ati retras consimtamantul (in cazul in care prelucrarea datelor se baza pe consimtamant); sau
 • dati curs unui drept legal de a obiecta (a se vedea secțiunea de „Obiectii” de mai jos); sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • pentru a va conforma unei obligatii juridice pe care trebuie sa o respecte Kros.ro.

Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dumneavoastra de stergere a datelor dumneavoastra cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara:

 • pentru respectarea unei obligatii legale; sau
 • pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unei revendicari juridice;

Exista anumite alte circumstante in care nu suntem obligati sa respectam solicitarea dumneavoastra de stergere a datelor cu caracter personal, desi acestea doua sunt cele mai probabile circumstante in care v-am putea refuza această solicitare.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteti cere sa va restrictionam prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai in cazul in care:

 • acuratetea lor este contestata (a se vedea sectiunea de rectificare), pentru a ne permite sa verificam acuratetea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegala, dar nu doriti ca datele să fie sterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar avem inca nevoie de ele pentru a stabili, a exercita sau a apara revendicari legale; sau
 • v-ati exercitat dreptul de a va opune, iar verificarea motivelor imperative este in asteptare.

Putem continua sa folosim datele dumneavoastra cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care:

 • avem consimtamantul dvs.; sau
 • pentru a initia, exercita sau asigura apararea drepturilor legale; sau
 • pentru a proteja drepturile altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor cu caracter personal

Ne puteti cere sa va furnizam datele cu caracter personal intr-un format structurat, utilizat in mod obisnuit, care poate fi citit de masina sau puteti solicita ca acesta sa fie „portat” direct catre un alt operator de date, dar in fiecare caz numai daca:

 • prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs. sau pe incheierea unui contract cu dvs.; si
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Obiecții

Puteti contesta orice prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal care are ca temei juridic „interesele noastre legitime”, daca credeti ca drepturile si libertatile dvs. fundamentale depasesc interesele noastre legitime.

Odata ce ati formulat contestatia, avem oportunitatea sa demonstram ca avem interese legitime convingatoare care depasesc drepturile si libertătile dumneavoastra individuale.

Luarea de decizii automate

Puteti cere sa nu constituiti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, dar numai atunci cand decizia respectiva:

 • produce efecte juridice cu privire la dvs. (cum ar fi respingerea unei reclamatii); sau
 • va afecteaza in alt mod semnificativ.

In astfel de situatii, puteti obtine interventia umana in luarea deciziilor și ne vom asigura ca exista masuri care sa va permita sa va exprimati punctul de vedere si/sau sa contestati decizia automatizata.

Dreptul dvs. de a obține interventia umana sau de a contesta o decizie nu se aplica in cazul in care decizia la care s-a ajuns in urma luarii automate a deciziilor:

 • ne este necesara pentru a incheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • este autorizata prin lege si exista garantii adecvate pentru drepturile și libertătile dvs.; sau
 • se bazeaza pe consimtamantul dvs. explicit. 

Autoritate de supraveghere

Aveti dreptul sa depuneti o plangere la autoritatea locala de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. In Romania, datele de contact ale autoritatii de supraveghere pentru protectia datelor sunt următoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; telefax: +40.318.059.602; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro (http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=home&lang=en).

Va rugam sa incercati sa va rezolvati mai intai problemele cu noi, desi aveti dreptul sa contactati in orice moment autoritatea de supraveghere. 

 

 1. Contact si reclamatii

Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal,  puteti contacta Responsabilul Kros.ro cu Protectia Datelor utilizand urmatoarele modalitati:

 • Adresa de e-mail: info@kros.ro

Daca aveti o plangere sau o nelamurire cu privire la modul in care folosim datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati in prima instanta si vom incerca sa clarificam situatia cat mai curand posibil. De asemenea, aveti dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal in orice moment.

Datele dumneavoastra cu caracter personal se afla in siguranta

Avand în vedere stadiul actual al tehnicii si costurile de implementare, Kros.ro utilizeaza o varietate de metode tehnice si organizatorice pentru a asigura prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu legile în vigoare.

Kros.ro se angajeaza să protejeze securitatea datelor cu caracter personal pe care le partajati cu noi. In sprijinul acestui angajament, am implementat masuri tehnice, fizice si organizatorice adecvate pentru a va proteja datele cu caracter personal in relatie cu:

 • distrugerea, utilizarea, modificarea si/sau dezvaluirea lor neautorizata sau accidentala;
 • furtul si pierderea accidentala; si/sau accesul neautorizat la date;
 • utilizarea lor necorespunzatoare;
 • distrugerea datelor; si/sau
 • orice alta forma de prelucrare neautorizata a lor.